Download de vragenlijst

De Cyberweerbaarheid Scan begint met een vragenlijst. De vragen hebben betrekking op alle digitale aspecten van je organisatie, de techniek, het onderhoud, de huisvesting, de privacy en de continuïteit. Download de vragenlijst!

Tip: Neem samen met de IT-beheerder neem de vragenlijst door en noteer je de antwoorden. De antwoorden bespreek je nadien met een DataLOQ consultant. We raden je aan om enige tijd te reserveren voor het beantwoorden van de vragen. 

Hoe weerbaar is jouw organisatie tegen cybercriminaliteit?

Breng risico's in kaart en krijg concrete tips voor slechts € 395,-